Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Blanský les

CHKO Blanský les       logo CHKO, Zdroj: CHKO Blanský les

 
 
Proč je CHKO Blanský les tak jedinečná? Jde především o zachovalou faunu a flóru, která je doplněna řadou historických památek a lidové architektury.  Na rozsáhlých plochách jsou zde zachována přirozená lesní společenstva. Zajímavá a druhově pestrá je flóra a vegetace vápencových ostrůvků, které hostí rovněž pozoruhodnou faunu hmyzu a měkkýšů. Svéráznou flóru a faunu najdeme také na výstupech hadců. V CHKO bylo dosud zjištěno asi 900 druhů cévnatých rostlin. Na území CHKO najdete 15 přírodních rezervací.                                                                                       Z http://www.blanet.cz/?artid=10&lang=cz&mode=normal


Tato oblast patří k našim nejmladším chráněným územím a rozprostírá se na ploše 21 235 ha. Geograficky je sice součástí Šumavského podhůří, ale jde o samostatný, viditelně oddělený podcelek s nejvyšším vrcholem Kletí (1084 m).

Je tvořen přeměněnými horninami moldanubika, především granulity. Za své jméno vděčí rodině Plánských (dodnes se tak jmenuje jedna z hájoven), která se na svahu Kleti usadila v 16. stol. Zkomoleninou názvu Plánský les vznikl v 19. stol. Blanský les.

Původní porosty tvořily většinou bučiny, které se zachovaly zejména na severních svazích. Ostatní zalesněnou plochu představují kulturní porosty smrku.
Rostlinstvo je spjato především s bučinami, v jejichž podrostu najdeme kyčelnici devítilistou, lýkovec jedovatý a svízel vonný.

Z ptáků lze spatřit holuba doupňáka, jehož populace je tu velmi silná, vyskytuje se jeřábek lesní a lejsek černohlavý, objevuje se tu orel křiklavý.
Ze savců je hojně rozmnožen rejsek horský, za soumraku lze zahlédnout netopýra brvitého, žije tu i plšík lískový.

Krajina je bohatá na historii a kulturní památky.
Nejstarší osídlení je doloženo v okolí Dobrkovic (z období neolitu), v areálu hradu Dívčí kámTen (sídliště z doby bronzové) a na Třísově (keltské oppidum). Soustavně však byly hvozdy osídleny až ve středověku, kdy byly založeny hrad a město Český Krumlov (1240) a cisterciácký klášter Zlatá Koruna (1263), do jehož majetku Blanský les spadal. Jsou tu hned dvě místa, zapsaná na seznamu památek pod ochranou UNESCO: Český Krumlov se zámkem a středověkým centrem a Holašovice se zachovaným souborem lid. architektury 19. stol. ve stylu selského baroka.

Je tvořen přeměněnými horninami moldanubika, především granulity. Za své jméno vděčí rodině Plánských (dodnes se tak jmenuje jedna z hájoven), která se na svahu Kleti usadila v 16. stol. Zkomoleninou názvu Plánský les vznikl v 19. stol. Blanský les.

Původní porosty tvořily většinou bučiny, které se zachovaly zejména na severních svazích. Ostatní zalesněnou plochu představují kulturní porosty smrku.
Rostlinstvo je spjato především s bučinami, v jejichž podrostu najdeme kyčelnici devítilistou, lýkovec jedovatý a svízel vonný.

V místech, kde geologický podklad tvoří krystalické vápence, roste česnek chlumní a tařinka kališní, na hadcích objevíme sleziník hadcový nebo vzácně dřípatku horskou.

Z ptáků lze spatřit holuba doupňáka, jehož populace je tu velmi silná, vyskytuje se jeřábek lesní a lejsek černohlavý, objevuje se tu orel křiklavý.
Ze savců je hojně rozmnožen rejsek horský, za soumraku lze zahlédnout netopýra brvitého, žije tu i plšík lískový.

Krajina je bohatá na historii a kulturní památky.
Nejstarší osídlení je doloženo v okolí Dobrkovic (z období neolitu), v areálu hradu Dívčí kámen (sídliště z doby bronzové) a na Třísově (keltské oppidum). Soustavně však byly hvozdy osídleny až ve středověku, kdy byly založeny hrad a město Český Krumlov (1240) a cisterciácký klášter Zlatá Koruna (1263), do jehož majetku Blanský les spadal. Jsou tu hned dvě místa, zapsaná na seznamu památek pod ochranou UNESCO: Český Krumlov se zámkem a středověkým centrem a Holašovice se zachovaným souborem lid. architektury 19. stol. ve stylu selského baroka.

 

                                                                                                                                                            Z www.turistickaencyklopedie.cz/CHKO-Blansky-les

 

Přírodní rezervace
Na území chráněné krajinné oblasti je vyhlášeno 15 přírodních rezervací (
Vyšenské kopce, Kleť, Dívčí Kámen, Kalamandra, Bořinka, Holubovské hadce, Jaronínská bučina, Vysoká Běta, Šimečkova stráň, Dobročkovské hadce, Na stráži, Malá skála, Ptačí stěna, Horní luka, Mokřad u Borského rybníka).

Naučné stezky
Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les provozuje naučnou stezku národní přírodní rezervace Vyšenské kopce. Stezka symbolicky začíná před budovou správy CHKO ve Vyšném. Má dvě větve - jedna začíná a končí ve Vyšném, druhá pak pokračuje na vlakové nádraží v Českém Krumlově. Stezka je určena pouze pro pěší, je asi 2,5 km dlouhá a má 14 zastavení. Podrobnější informace získáte z publikace NPR Vyšenské kopce.
Dále pro Vás připravila naučnou stezku
Třísov - Dívčí Kámen - Holubov územím při ústí Křemžského potoka do Vltavy, kde se vedle přírodních pozoruhodností soustředily už od pravěku i lidské aktivity.

                                                                                                                                                                                                                Z  http://www.ckrumlov.cz/cz1250/region/soucas/i_blales.htm

 

 
TOPlist
Tvorba webových stránek na PageRide.com  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek